โครงการข้าน้อยขอทำดี #1

โครงการข้าน้อยขอทำดี #1

ในนาม บริษัทนารายณ์ พิซเซอเรีย จำกัด
ได้มอบอาหาร 30 กระสอบ และของใช้จำเป็นต่างๆแก่
#มูลนิธิบ้านอบอุ่น จ.อุทัยธานี สำเร็จลุลวงไปด้วยดีแล้วขอรับ ?
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคและสมทบเข้ามา
ได้ต่อลมหายใจแก่น้องหมา ที่ล้มป่วย ? ยากไร้ และขาดแคลนอาหาร 100 กว่าชีวิตที่สามารถดำรงได้ถึงสิ้นเดือนนี้
..?? หากท่านใดสนใจบริจาคอาหาร และสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่
#มูลนิธิบ้านอบอุ่น
ติดต่อ ?: 0869263363
? Mail : michele.bise@gmail.com
Address ? : 51/2 ม.6 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110