โครงการข้าน้อยขอทำดีครั้งที่ 1

ครั้งแรกกับการจัดกิจกรรม ของข้าน้อยขอชาบูบุฟเฟ์  กับโปรเจค “ข้าน้อยขอทำดี”
เราตั้งใจจะนำเงินจากค่าปรับส่วนที่ลูกค้าทานเหลือและรายได้ส่วนหนึ่ง  มาจัดกิจกรรม ทำความดีคืนสู่สังคม
โดยครั้งนี้ เราได้เริ่มต้นด้วย  “โครงการปลูกป่าายเลน ต.คลองโคลน จ.สมุทรสงคราม ”
และหลังจากนี้ ทุกๆสามเดือนเราจะรวบรวม เราจะจัดกิจกรรม ในหลายๆด้าน โปรดติดตาม